24 خرداد 1386
 

شهوت بارگی خاتمی، رسواکننده خط نفاق

 

بسم الله النور

 

خوشحالم که مشت منافقانی که نقاب اصلاح طلبی زده بودند یکی یکی دارد باز می شود. من یک طلبه ام. از اینکه می بینم امثال خاتمی دارند بنیاد روحانیت شیعه را بر باد می دهند شدیدا نگرانم. بیشترین خدمت به دشمنان بشریت را همچو حقیرانی می کنند که در این لباس مقدس ضربه به آرمان های انسانی انبیای عظام می زنند.

خاتمی حیوان کثیفی است نه یک روحانی سید. لباس که نشان آدمیت نیست. او جانور شهوت رانی است که روز به روز بیشتر درونیات اعجاب آور خود را می نمایاند. در روایات داریم که برخی شهوت رانان در قیامت به شکل خوک یا خروس محشور می شوند. دیدن رذالت های امثال خاتمی در قیامت دیدنی است.  چشم درگی و هیزی خاتمی موقع دست دادن با دخترک موبلند ایتالیایی از ساده ترین نکاتی است که با دیدن عکس ها نمایان است. خاتمی باید در یک نظام عادلانه قضایی محاکمه و خلع لباس شود و همچنین و سایر شیاطین همراهش.

تکذیبیه دفتر خاتمی هم دوبار اصل خبر را تایید می کند. یادم نمی رود که خاتمی هموست که حدیث ولایت امیر حق را به دوستی تاویل کرد تا در دور دوم انتخابات فریبنده اش رای بیاورد و سپس مانند دخترکانی که آدامسشان را از دستشان گرفته ای جلو دوربین، نمایش تنفر برانگیز گریه را به راه انداخت؛ تا از مشتی فریب خورده بی تفکر رای جمع کند. همو بود که هشت سال  مافیای  ثروت و قدرت حسین مرعشی و محمد عطریان فر و بهزاد نبوی و افشاری و حجاریان و ابطحی و مشارکت و کارگزاران و نهضت آزادی و…. را بر سر مردمی که به او رای داده بودند- والبته مردم فهیمی که به او رای نداده بودند- مسلط کردند.

البته آنها که به او رای داده بودند حقشان بود و انها که رای نداده بودند اگر امر به معروف نکرده بودند حقشان بود والا سوختند و تحمل کردند و باید مواظب باشند که اینان باز هم دندانشان را برای صندلی های قدرت مجلس و ریاست جمهوری تیز کرده اند. همو بود که در دوران نکبت بار ریاستش بر جمهور ایرانیان، روزنامه های احزاب طرفدارش در رثای همجنس بازی نوشتند و به امام حسین (علیه السلام) و پیامبر مکرم اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم) و سایر پیامبران و ائمه (علیهم السلام) توهین های فراوانی روا داشتند و  نوشتند و فریفتند و هر چه خواستند دزدیدند.

معروف است که طلبه نمایی چون خاتمی (علیه العنه) در زمانه آیت الله بروجردی (رحمه الله علیه) دزدی کرده بود. او را نزد ایشان بردند. آن پیر حکیم فرمودند که نگویید طلبه ای دزدی کرده، بگویید دزدی به این لباس درآمده است. آری؛ نه همین لباس است نشان آدمیت.

…و البته که کور خوانده اند؛ امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) حافظ این کیان مقدس است و انسان های بی حیایی چون خاتمی و  محمد علی ابطحی و … هم، آنچنان رسوا می شوند که عبرت تاریخ قرار بگیرند؛ و الان هم رسوای آسمان ها و فهیمان هستند. به راستی که یک کلمه از فریادهای شیرزن آگاهی چون فاطمه رجبی، علیه فساد های جنسی و مالی  این مدعیان بی خدا، از هزاران حلقوم نامردان روزگار اکنون،  مقدس تر است.