X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
25 خرداد 1386

 

قابل توجه دوستان،منظورسفیدشدن ریش ایشان نیست،بلکه"مِیکاپ(آرایش)قهوه ای" ریش است. این دخترباز بزرگ وقت زیادی در روز برای ارایش خود می گذارند.

در رثای ایشان شاعری گمنام و بلنداوازه گوید:

نه همین لباس است نشان ادمیت

 

شنیده بودم که درعهد قدیما

دزدی نموده بود یکی، با قیافه علما

یعنی که با لباسای مقدس روحانی

کرده بود اون نامرد، غلط های زیادی

وقتی اونو گرفتنش و بردن

گفت ظریفی داری سن کهن

این طلبه نیست که دزدی نموده

دزدیه که خودشو طلبه جا زده

این لباس از سرش زیاده

خاتمی هم، مثه اون شیادّه

رای مردم، به اون فریبه

آخ که دلم از این نامردیا داغِ داغه

 

 

بوشی جون به ممد

 

جرج بوش می گه، من نمی گم

پاسپورت می دم، به هر کسی من نمی دم

به خاتمی به راحتی پاسپورت می دم

چون حرفای جنس خودم رو ازش زیاد شنیدم

 

 

آلبرایت یهودی خطاب به ممد ایرونی

 

از بس که از دوّم خردادیا، گند منافقی دراومد

دهان هایِ گشاد دشمنا کش اومد

وزیر خارجه اِمریکا، آلبرایت می گفت

بر و بچ اصلاحات، فرزندایِ خودَمَن