25 خرداد 1386
عکاس: احمدرضا شجاعی
این هم یکی دیگرازعکسهای مستندنمایشگاه هشت سال ریاست جمهوری این مردک بی حیا از سایت  http://www.bbc.co.uk/persian/arts/story/2005/08/050803_ag-khatami-photo-exhi4.shtml
 
 
 
 
در باب مراسم بوس کنون و خاتمی و جورج بوش و...

(این تیتر عینا از وبلاگhttp://abchilinks.blogspot.com/2005_08_01_archive.html   آورده ام)


هفته پیش که خاتمی برای بازدید از نمایشگاه عکسای خودش به کاخ نیاوران اومده بود، این خانومه، در حالی‌که دخترکوچولوشو بغل کرده بود،اومد پیش آقای خاتمی که باهاش عکس یادگاری بگیره.من و دوستم احمدرضا(که مسؤول برگزاری نمایشگابود) چند متر اونور تر مشغول صحبت بودیم که یه مرتبه صدای شلیک خنده حاضرین، توجه‌مون رو جلب کرد.فرصت نشد همون موقع بفهمیم حکایت چی بوده اما شب، وقتی داشتیم خونه برمی‌گشتیم ، سامان اقوامی توی ماشین ما بود و تعریف می‌کرد که خاتمی می‌خواسته بچه رو ببوسه اما هرکاری می‌کرد بچه‌هه رضایت نمی‌داد.تشویق‌های مامانش هم کارساز نبود و خاتمی هم طفلک مثل اون عکس پست قبل، همینجور منتظر مونده بود که ببینه بالاخره این بچه کی میخواد از خر شیطون پایین ب‌یاد.خانومه هم که دیگه داشت از دست بچه ش کلافه می‌شد در حالی که دستپاچه شده بود، رو به دخترش گفت: « مامان جون! بوس بده مامان! این خاتمیه‌ها! رییس جمهور! مثل جورج بوش!»
جمعیت منفجر شد از خنده و خود خاتمی که شدیداً می‌خندید، سوژه عکس محمد خیرخواه ، عکاس خبرگزاری ایلنا شد عکس دیگر را در اینجا ببینید:
http://isna.ir/Main/PicView.aspx?Pic=Pic-564362-5&Lang=P
____________________