30 خرداد 1386
از ابتدا که این خبرگزاری شروع به کار کرد نمی دانستم که اینقدر برای برخی خطرناک می شود که شعبات ما در پارسی بلاگ و پرشین بلاگ را نه مخابرات بلکه همین سایت های ارائه دهنده وبلاگ فیلتر کنند. در ادامه مسیر راهمان را ادامه می دهیم و در بلاگ اسپات شعبه جدیدی را برقرار می کنیم تا از فیوضات ما استفاده کنید. ممنون که ما را همیشه یاری کرده اید. شعبه های فیلتر شده ما: http://khataminews.parsiblog.com/
البته هنوز شعبه های ما در بلاگ اسکای و بلاگفا و میهن بلاگ و بلاگ اسپات فعالند:
khataminews.blogspot.com شعبه خیلی جدید ما
 http://www.khataminews.mihanblog.com/ شعبه خیلی جدیدتر ما
 
امید که باز فیلتر نشویم. اگر هم بشویم یک وبلاگ دیگر می زنیم. به همین جهت در هر جا گیرمان آمد شعبه زدیم تا اگر فیلتر شدیم خیلی فیلترمان نکنند....!