2 تیر 1386

نادم یا طلبکار ؟!( یادداشت روز)

دو هفته بعد از انتشار یک فیلم 5/6 دقیقه ای که آقای خاتمی رئیس جمهور سابق را در حال دست دادن با تعدادی از زنان و دختران ایتالیایی نشان می داد، ایشان طی سخنانی در جلسه «بنیاد باران» آنچه در فیلم مورد اشاره آمده بود را تکذیب کرده و اعلام کرد «با هیچ زنی مصافحه نکرده است» و روزنامه های وابسته به مدعیان اصلاح طلبی تکذیب آقای خاتمی را با تیترهای درشت و عکس های تمام قد در صفحه اول خود جای داده و کوشیدند انتشار آن فیلم 5/6 دقیقه ای را به مخالفان آقای خاتمی نسبت داده و در راستای تخریب چهره سیاسی ایشان ارزیابی کنند!
کیهان آرزو می کرد که آقای خاتمی حرمت حضور 8 ساله خود بر کرسی ریاست جمهوری ایران اسلامی را پاس داشته و با زنان و دختران ایتالیایی دست نداده باشد ولی علاوه بر فیلم یاد شده که احتمال مونتاژ آن تقریبا صفر است، برخورد چندگانه و متناقض آقای خاتمی و اطرافیان ایشان نیز- با کمال تاسف- تردیدی باقی نمی گذارد که این اقدام مغایر با ارزش های اخلاقی و دینی اتفاق افتاده است و...
کیهان درپی آن نبود که بار دیگر به این ماجرا بپردازد و اگر آقای خاتمی و اطرافیان ایشان فقط به تکذیب ماجرا اکتفا می کردند، ضرورتی برای بازپرداخت نبود، اما آقایان به جای شرمندگی از آنچه اتفاق افتاده است، طلبکار هم شده اند و سعی دارند از این عمل خلاف اخلاق نیز علیه اصولگرایان بهره گیری سیاسی کنند که باید گفت؛
1- بعد از انتشار فیلم یاد شده دفتر آقای خاتمی در واکنش به اعتراض های گسترده، جوابیه ای دوپهلو و چند سطری منتشر کرد. در این به اصطلاح جوابیه- که متن آن در یادداشت روز 23/3/86 کیهان موشکافی شده است- اولاً؛ اقدام آقای خاتمی یعنی دست دادن با زنان ایتالیایی به صراحت نفی نشده بود و ثانیاً تهیه کننده جوابیه تلاش کرده بود این اقدام خلاف شرع و اخلاق آقای خاتمی را از مصادیق «حکم ثانویه»! و اقدام آقای خاتمی را ناشی از «اضطرار»! قلمداد کند. با این توضیح که هرگاه پای اضطرار در میان باشد می توان یک عمل واجب را ترک و یا یک عمل حرام را انجام داد! به متن جوابیه توجه کنید «در حرمت لمس بدن نامحرم بدون ستر و نیز در این که در شرع انور حرمت و وجوب اولی به عنوان ثانوی تا بقاء عنوان می تواند مرتفع شود نباید تردید کرد.» همانگونه که ملاحظه می شود در این جوابیه، نه فقط دست دادن آقای خاتمی با زنان ایتالیایی نفی نگردیده بلکه بر انجام آن تاکید نیز شده است. ولی تهیه کننده جوابیه این اقدام خلاف شرع و اخلاق را از مصادیق حکم ثانویه دانسته و معتقد است که ایشان از روی اضطرار- حکم ثانویه- اقدام به مصافحه با زنان و دختران ایتالیایی کرده است! در ادامه این جوابیه چند سطری، با نوعی زرنگی- بخوانید زرنگی ناشیانه- جمله «تکذیب می شود» آمده است ولی معلوم نیست که دفتر آقای خاتمی چه چیزی را تکذیب کرده است؟ مصافحه با زنان را یا انتشار خبر آن را؟! اکنون باید پرسید که اگر آقای خاتمی با زنان و دختران ایتالیایی مصافحه نکرده است، اشاره به «حکم ثانویه» در جوابیه دفتر ایشان برای چیست؟! آیا غیر از این است که انجام عمل خلاف از سوی آقای خاتمی را تاکید کرده اند و در توجیه آن به حکم ثانویه متوسل شده اند؟!
2- آقای صادق خرازی نیز که در آن سفر همراه آقای خاتمی بوده است در واکنش به انتشار فیلم یاد شده و به حمایت از آقای خاتمی توضیحاتی داده بود که در آن- بی آن که خود بخواهد و یا متوجه باشد- اقدام خلاف آقای خاتمی را تایید کرده بود. آقای صادق خرازی گفته بود «استقبال از آقای خاتمی در سفرهای خارجی و نیز مراسم سخنرانی های ایشان به حدی است که گاه کنترل اوضاع از دست ایشان و اطرافیان خارج می شود... این در حالی است که اصولا آقای خاتمی به علت ازدحام جمعیت متوجه برخی تماس ها نمی شوند»!
همانگونه که ملاحظه می کنید آقای صادق خرازی هم دست دادن آقای خاتمی با زنان و دختران ایتالیایی را نفی نمی کند بلکه آن را ناشی از «ازدحام جمعیت»! دانسته و می گوید «اصولا آقای خاتمی به علت ازدحام جمعیت متوجه برخی تماس ها نمی شوند»! یعنی مصافحه انجام شده ولی تقصیر آقای خاتمی نبوده و ایشان متوجه «برخی تماس ها» نشده اند! البته در فیلم 5/6 دقیقه ای کمترین نشانه ای از ازدحام جمعیت دیده نمی شود و آقای خاتمی در کمال آرامش و با فرصت و حوصله کافی به سراغ زنان ایتالیایی رفته و با آنان که به صف ایستاده اند دست می دهد.
بنابراین به گفته صریح صادق خرازی که شاهد ماجرا بوده است، مصافحه آقای خاتمی با زنان انجام پذیرفته و به استناد فیلم موجود، ادعای ایشان درباره ازدحام جمعیت نیز دروغ محض است.
3- بعد از انتشار فیلم و اعتراض های گسترده مردم، روزنامه هم میهن در شماره 27/3/86 خود طی یادداشتی به قلم یکی از روحانیون- از روحانیان وابسته به حلقه کیان- کوشیده بود مصافحه آقای خاتمی با زنان نامحرم را برای «حفظ آبروی اسلام»! ضروری قلمداد کند. روزنامه هم میهن در این یادداشت آورده بود «مسئله حرمت دست دادن با زنان در کشوری که جزو عرف و عادات آن کشور به حساب می آید مورد اتفاق فقها نیست...اگر اجماع فقها چنین کاری را به عنوان اولی حرام بدانند ولی براساس مبانی فقه شیعه، گاهی ترک چنین کاری- یعنی دست ندادن با زنان نامحرم- که به توهین به طرف مقابل یا وهن به دین منجر می شود دچار اشکال است»!همین روزنامه تاکید کرده بود که دست دادن آقای خاتمی با زنان نامحرم مصداق «حکم ثانویه» و انجام آن ضروری بوده است!... و نمونه های دیگری از این نوع اظهارات و نوشته ها که شرح آن به درازا می کشد.
4- همانگونه که ملاحظه کردید طی دو هفته گذشته، دفتر آقای خاتمی، روزنامه های وابسته به جناح مدعی اصلاحات و اطرافیان ایشان، دست دادن آقای خاتمی با زنان و دختران ایتالیایی را نفی نمی کردند، بلکه آن را از مصادیق «حکم ثانویه»! دانسته و سعی در توجیه فقهی این اقدام خلاف شرع و اخلاق داشتند ولی بعد از آن که این توجیهات مسخره نتوانست زشتی اقدام آقای خاتمی را از افکار عمومی پاک کند، ناگهان با یک چرخش 180 درجه ای، اصل ماجرا را تکذیب کردند و با این اقدام ناشیانه خود جای کمترین تردیدی باقی نگذاشتند که متاسفانه آن عمل ناشایست از آقای خاتمی سر زده است.
آقای خاتمی و اطرافیان وی این سؤال منطقی را بی پاسخ گذاشته اند که اگر ایشان با زنان مصافحه نکرده است چرا طی دو هفته گذشته آنهمه اصرار می کردید و زمین و زمان را به هم می دوختید تا ثابت کنید دست دادن آقای خاتمی با زنان و دختران ایتالیایی مصداق «حکم ثانویه» است و از نظر شرعی اشکالی نداشته است؟ و اگر ایشان با زنان نامحرم مصافحه کرده است، چرا اکنون به فکر تکذیب آن افتاده اید؟!
5- نکته حیرت انگیز دیگر آن که مدعیان اصلاحات در بازی جدید خود به جای ابراز ندامت، برخوردی طلبکارانه هم دارند! و طوری سخن گفته و می نویسند که انگار فیلم مزبور را اصولگرایان تهیه کرده اند. این در حالی است که فیلم مورد اشاره را شخصی به نام «اورما» از اهالی شهر اودین UDINE ایتالیا از مراسم مصافحه آقای خاتمی تهیه کرده است و بسیاری از دلسوزان اسلام و انقلاب آرزو می کردند که ماجرا صحت نداشته باشد ولی متاسفانه «خود غلط بود آنچه می پنداشتند».
گفتنی است که در اواخر دهه 70 عکس هایی از آقای خاتمی در کنار میز شراب همراه اطلاعیه ای با امضای «جمعی از اعضای انجمن اسلامی برادفورد انگلستان» توزیع شد که نگارنده بعد از بررسی متن اطلاعیه و عکس های منتشر شده، طی یادداشتی با ارائه دلایل و اسناد غیرقابل انکار از جعلی بودن آن خبر داد و انتشار آن شب نامه را انتقام دشمنان از آقای خاتمی نامید که به علت سرو مشروبات الکلی حاضر نشده بود در ضیافت شام رئیس جمهور وقت فرانسه شرکت کند. در آن هنگام تمامی مدعیان حمایت از خاتمی به رغم روزنامه های فراوانی که در اختیار داشتند- و دارند- مهر سکوت بر زبان و قلم خود زده بودند و شاید بدشان نمی آمد که آقای خاتمی آنگونه معرفی شود!
در ماجرای اخیر نیز، اگرچه فیلم 5/6 دقیقه ای را روی سایت های خارجی دیده بودیم ولی درباره آن سکوت کردیم و بعد از انتشار خبر، تنها به درج یک خبر ویژه اکتفا کرده و ابراز امیدواری کردیم که ماجرا صحت نداشته باشد ولی دفتر آقای خاتمی و اطرافیان ایشان با جوابیه های خود، شعور مردم را دست کم گرفته و برخوردی طلبکارانه داشتند و چاره ای جز افشای واقعیت ماجرا باقی نگذاشتند.
6- و بالاخره، تلاش اولیه آقایان برای توجیه فقهی! دست دادن با زنان و دختران نامحرم و چرخش بعدی آنها در تکذیب اصل ماجرا، این احتمال را قوت می بخشد که آنان از رد صلاحیت آقای خاتمی برای نمایندگی مجلس و یا کاندیداتوری ریاست جمهوری بیم دارند. اگر چنین باشد راهکار منطقی و ساده ای پیش روی است و آن دعوت از چند متخصص و کارشناس متعهد و مورد وثوق برای ارزیابی فیلم 5/6 دقیقه ای و اظهارنظر آنان درباره «مونتاژ» یا «واقعی» بودن آن است. این بررسی ضمن آن که راه را بر هرگونه سوءاستفاده سیاسی و جناحی- از هر طرف که باشد- سد می کند، تکلیف مردم و مراجع ذیصلاح را نسبت به صلاحیت افرادی که به این گونه اقدامات دست زده اند نیز روشن خواهد کرد.
حسین شریعتمداری