X
تبلیغات
زولا
3 تیر 1386

صدها شاهد علیه آنچه خاتمی تکذیب کرد

 روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه شماره سوم تیرخود نوشت:«مارکو اوریولس» استاد جامعه شناسی دانشگاه «اودینه» ایتالیا در مصاحبه با رادیو فردا ضمن تقدیر از سخنرانی آقای خاتمی در این شهر و انتقاد شدید از مدیرمسئول کیهان که چرا پشت صحنه این نشست ها را به نئومحافظه کاران آمریکایی و سازمان «سیا» نسبت داده است بر اهمیت این نشست و نقش آن در نزدیکی تمدن ها تاکید ورزید.

 اوریولس که با دوربین خود فیلم مستندی از این مراسم تهیه کرده است از این که آقای خاتمی این فیلم را مونتاژشده و غیرواقعی اعلام کرده است ابراز تعجب کرده و گفت: «هدف من از تهیه این فیلم، ارائه گزارش مستندی درباره اهمیت آغاز گفت وگو میان فرهنگ ها و به ویژه میان شرق و غرب بود، گفت وگویی بسیار جالب و در عین حال بسیار مهم ولی با توجه به پی آمدهای انتشار این فیلم به این نتیجه رسیدم که در شرایط کنونی این چنین گفت وگویی نمی تواند به خاطر حساسیت های موجود به نتیجه برسد. جنجالی که این فیلم آفرید باید ما را وادار به تامل در رابطه با این گفت وگوها کند.»

این استاد جامعه شناسی که از اتهام مونتاژ بودن فیلم مستند خود دچار حیرت شده است می گوید «متاسفم که باید این اتهام -مونتاژ بودن فیلم- را رد کنم، صدها نفر که در اودینه برای شرکت در سخنرانی خاتمی جمع شده بودند می توانند در رابطه با آنچه در فیلم دیده می شود شهادت بدهند.»

صرفنظر از این که فیلم مصافحه آقای خاتمی با زنان و دختران ایتالیایی با چه هدفی منتشر شده است، اظهارات این استاد دانشگاه اودینه که اتهام غیرواقعی بودن فیلم را اهانت به خود تلقی کرده است قابل توجه می باشد.