X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
8 تیر 1386
هر لیتر بنزین برای دولت حدودا 550 تومان تمام می شود اما با قیمت 100یا 80 تومان عرضه می شد به گونه ای که همگان قیمت بنزین در ایران را تقریبا «مفت» می خواندند؛ حتی ارزانتر از یک بطری آب معدنی که به قیمت 250 تومان فروخته می شود.

دولت برای تامین مصرف روزانه 85 میلیون لیتری بنزین در ایران، در سال چیزی حدود 11میلیارد دلار (11هزار میلیارد تومان) یارانه می دهد در حالی که بیت المال مسلمین را عده ای خاص در موتور ماشین های خود می سوزانند ولی بقیه مردم، خصوصا مستضعفان تاوان آن را می پردازند.

رنسانس مصرف سوخت در ایران مبارک

اجرای شجاعانه طرح سهمیه بندی بنزین توسط دولت، با موج تخریب توسط کسانی که اصلاحات واقعی اقتصادی در ایران را همواره با منافع خود در تضاد دیده اند، مواجه شد.

کسانی که امروز برای تخریب دولت به بهانه سهمیه بندی بنزین گریبان چاک می کنند، همانهایی هستند که زمانی از لزوم حذف کامل یارانه های انرژی و آزادسازی اقتصاد ایران به عنوان یک اقدام حیاتی برای نجات اقتصاد ایران سخن می گفتند اما در تمام دوران مسئولیت این مدعیان بی عمل، این ادعاها از حرف فراتر نرفت، چون آنها فقط به فکر «انتخابات آینده» و «رایی که باید از مردم می گرفتند»، بودند.

اینها همان کسانی هستند که از توسعه حمل و نقل ریلی در شهرها جلوگیری می کردند ولی با واردات 5 میلیارد دلار بنزین موافقت می کردند و چوب حراج به بیت المال مسلمین زده بودند.

پس دولت نهم اکنون به نوعی تاوان نپرداختن دو رئیس جمهور قبلی به مسئله بنزین را به صورت اصولی می دهد و سهمیه بندی بنزین اقدام جسورانه ای بود که یکبار برای همیشه بایستی انجام می شد.

سهمیه بندی مصرف بنزین، به واقع رنسانسی بود در مصرف سوخت در ایران. دیگر همه یاد خواهند گرفت که بر اساس نیازشان بنزین مصرف کنند.

و دیگر حداقل مستکبرین و مرفهین بی درد کمتر می توانند به راحتی و ارزان قیمت در جلو چشمان مستضعفان با خودروهای اشرافی و گرانقیمتشان فخرفروشی کنند.

منبع: http://hamedtalebi.blogfa.com/

این روز تاریخی مبارک