16 تیر 1386
هم دستان هاله اسفندیاری در ایران چه کسانی هستند؟ چاپ
وی همچنین گفته که در داخل کشور با عمادالدین ب  ودر خارج از کشور نیز با دکتر حسین ب ، رابطه Imageنزدیک داشته و از آنها مشاوره می گرفته است.هاله اسفندیاری رئیس مرکز تحقیقات ایران شناسی که به جرم جاسوسی و تلاش برای براندازی نظام دستگیر شده ، در اعترافات خود مطالبی را در مورد ارتباط با برخی سیاسیون مطرح نموده است. به گزارش سایت بولتن نیوز؛ وی در اعترافات خود اذعان کرده که در حوزه زنان با حقیقت جو، شادی صدر و فریبا داوودی مهاجر و ... ارتباط نزدیک داشته و جلسات زیادی با آنها برگزار کرده است. این در حالی است که چندی پیش اخبار مربوط به کمک های مالی موسسه هلندی هیفوس، به برخی گروه های فعال زنان، از جمله شادی صدر و.... منتشر شده بود. 

اسفندیاری در اعترافات خود ادامه داده که؛ ما ngo ها را تامین مالی می کردیم و مدیریت 600 نفر ایرانی که عمدتا روزنامه نگار و دانشگاهی بودند و از کشورهای آمریکا ، کانادا و انگلیس بورس دریافت کرده بودند، با من بوده است. وی هم چنین گفته که در داخل کشور با عمادالدین ب  و در خارج  نیز با  حسین ب، رابطه نزدیک داشته و از آنها مشاوره می گرفته  و در روزهای آخر و قبل از دستگیری نیز با ع ، محمد ق و عزت الله س جلساتی داشته است. اسفندیاری در بخشی از اعترافات خود به برنامه های در دست اقدام برای مشوش کردن وبراندازی نظام اشاره کرده و آورده است: ما امسال را در ایران سال تنش اعلام کرده بودیم! 

 منبع: http://bultannews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=745&Itemid=1

حالا پیدا کنید ارتباط روزنامه هم میهن و غلامحسین کرباسچی و محمد عطریانفر و محمد قوچانی و پدرزنش عمادالدین باقی و عزت الله سحابی و روزنامه شرق و روزنامه اعتماد ملی و  حقیقت جو فریبا  داوودی مهاجر و شادی صدر و ... را با صهیونیست های ارباب هاله جون اعم از جورج سوروس و سیا و موساد و ..... !؟