X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
29 تیر 1386

گندهای خاتمی طرفداران آتیشی او را هم به نقد تند از او واداشته است:

انتقاد عباس عبدی از خاتمی!؟

عباس عبدی، عضو سابق حزب مشارکت در نوشته ای ضمن تقبیح آسیب فردی- اجتماعی «دروغگویی»، تلویحا از سیدمحمد خاتمی در جریان تکذیب دست دادن با زنان ایتالیایی و اشتباه خواندن کاندیداتوری مصطفی معین در انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرد.
به گزارش رجانیوز، در این نوشته که در وب سایت شخصی عبدی و یکی از هفته نامه های طیف دوم خرداد منتشر شد، آمده است: «حتی کسانی که در پی درانداختن طرحی نو برای جامعه، و خواهان تقویت و رواج اخلاق محمدی(ص) که از مهم ترین ارکانش صداقت و پرهیز از دروغگویی است، بودند، اکنون راهی را می روند که مخالفان چنین اخلاقی جاده آن را بیش از پیش صاف کرده اند، جاده ای که جز به قلب آتش راهی ندارد.»
عبدی که پیش از این به عنوان یکی از اعضاء هیئت مدیره موسسه نظرسنجی آینده به همراه گرانپایه و قاضیان به اتهام جاسوسی با پوشش نظرسنجی محاکمه و بازداشت شده بود، در تشریح «مراتب دروغ» ضمن ارائه یک مثال می افزاید: «دروغ مراتبی دارد. فرض کنید که پولی گم شده است و آن را فرد «الف» سرقت کرده است. اما هیچ کس جز آن فرد و خدا اطلاعی از این ماجرا ندارد. انکار سرقت از جانب این فرد «دروغگویی» و عملی رذیلانه است و بی تردید این «دروغگویی» بدتر از آن عمل سرقت است. اما در هرحال هیچ کس نمی تواند با اطمینان وی را سارق و در نتیجه دروغگو بداند، تنها خداست که از حقیقت امر آگاه است. چنین دروغی از حیث اینکه میان فرد و جامعه پرده دروغگویی را ندریده است، در مراتب پایین دروغگویی است.
حال فرض کنید که فرد مالباخته خودش دیده است که فرد «الف» اموال او را سرقت کرده و سارق هم می داند که مالباخته از حقیقت ماجرا آگاه است. اما باز هم دروغ می گوید. این مرتبه رذیلانه تری از فعل دروغ است. حال اگر فیلم فعل فرد ثبت و ضبط شده باشد و اموال مسروقه هم نزد سارق کشف شود و افراد متعددی هم به این سرقت شهادت دهند و اثر انگشت فرد هم باقی مانده باشد و هر شاهد دیگری که به ذهن آید وجود داشته باشد، با این حال فرد انکار کند، در این صورت دروغگویی به شدیدترین مرتبه اش رسیده است و چنین فرد در حضیض اخلاقی قرارگرفته و جامعه ای هم که فاعل این فعل (دروغگویی) به این فضاحت را با تمام توان محکوم نکند، در همان سراشیبی اخلاقی قرار دارد، بدتر از این نوع دروغگویی، توجیه اخلاقی آن برحسب مصلحت است و بدتر از بی تفاوتی جامعه در برابر چنین دروغی، دفاع از دروغگو با لطایف الحیل است.»
انتقاد تلویحی این عضو سابق شورای مرکزی حزب مشارکت از سیدمحمد خاتمی و اظهار گلایه با ذکر این کنایه که «با وجود ثبت و ضبط شدن فیلم سرقت یک سارق چنانچه وی باز هم بر عدم سرقت اصرار داشته باشد، دروغگویی در شدیدترین مرتبه اخلاقی آن قرار دارد»، در حالی صورت می پذیرد که خاتمی به رغم انتشار فیلم دست دادن وی با زنان ایتالیایی، این خبر را به کلی تکذیب کرده بود.
دفتر خاتمی همچنین پس از انتشار اظهارات وی در روزنامه متعلق به مهدی کروبی که ورود مصطفی معین به جریان رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری و شعارهای مطرح شده از سوی او را، یک «اشتباه» خوانده بود، نسبت به تکذیب این اظهارات اقدام کرد اما روزنامه مذکور بر موثق بودن منبع خبر و طرح حتمی چنین سخنانی از سوی خاتمی تاکید نمود.

منبع: http://kayhannews.ir/860428/2.htm