31 مرداد 1386

شهادت خانم مائوریتزا(زن ایتالیایی که خاتمی با او دست داد) علیه دروغگویی خاتمی!

آدرس عکس: http://i7.tinypic.com/4lj5g94.gif

جهان نیوز:
 زنی ایتالیایی که بر اساس یک فیلم منتشره در برخی سایت ها ، با سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران دست داده است ، در مصاحبه ای چگونگی رو در رو شدن خود و دخترش با خاتمی و دست دادن با او را تشریح نمود و از اینکه این اتفاق موجب ایجاد جنجال شده ابراز تاسف کرد. به گزارش سرویس بین الملل «جهان» خانم مائوریتزا 51 ساله و از فعالان صلح در مصاحبه با روزنامه کوریره دلاسرا تصریح می کند که او با خاتمی دست داده و دخترش نیز که در کنارش بوده همین کار را کرده است. وی می گوید: «من در قسمت خروجی منتظر ماندم تا وی نزدیک شود ، سپس دستم را مودبانه و به طور عادی دراز کردم تا با او دست دهم. این حرکتی عادی و مودبانه بود و من هرگز فکر نمی کردم که این دست دادن بتواند عکس العملی این چنین ایجاد کند. من هرگز نشنیده بودم که که طبق قوانین اسلامی تماس دست مردان با زنان ممنوع است.»

به اون دختره بدجوری زل زده بود بی...حیا

 مائوریتزا می افزاید:« من به کنفرانس خاتمی رفته بودم زیرا می بینم که رئیس جمهور سابق ایران نقطه مهمی ارتباطی میان دو جهان متفاوت است و از آنچه اتفاق افتاد متاسفم . فکر می کنم که یک مسئله برای هیچ ایجاد شده باشد. یک مسئله مربوط به آنها که نمی خواهم وارد آن شوم.» گفتنی است پس از انتشار فیلم دست دادن خاتمی با چهار زن ایتالیایی در برخی سایت های داخلی و خارجی، دفتر رئیس جمهور سابق چنین موضوعی را تکذیب کرد.

منبع: http://jahannews.ir/pages/view.php?id=7372