X
تبلیغات
زولا
28 شهریور 1386

با انصاف مقایسه کنید.... این دخترک با خاتمی نسبتی ندارد... بی دلیل نیست که در انتهای مراسم چلچراغ (مردی با عبای شکلاتی) هم به آن دختر بیش از بیست ساله هم با بی حیایی جلوی دوربین گفت: ای کاش می تونستم شما رو هم ببوسم!!؟؟ این بی حیا دختر خود را هم که سن زیادی دارد جلوی مردهای نامحرم فراوان بوسیده بود و در ایتالیا با چهار زن نا محرم دست داده بود و در مراسم سالگرد دوم خرداد دیپلماسی مالشی فراوانی نسبت به یک نامحرم دیگر داشت.  تازه این مسایل جدید الحدوث پرده از کارهای هشت ساله اش و همپالگی اش با سرمایه داران زالوصفت و احزاب بیگانه گرا برداشت... خدا در ادامه رحم کند.... واقعا که شکایت۵۰۰۰ طلبه ازخاتمی واقعا به حق بود... او آبروی روحانیت را هم دارد می برد... گرچه بسیاری از طلبه ها پوشیدن لباس روحانی توسط او را برای فریب و سوء استفاده از احساسات مذهبی می دانند...

http://i8.tinypic.com/4p3iosm.jpg