18 تیر 1387

  موفقیت سفر آقای هاشمی و هیات همراه به عربستان....

مشی مسرفانه آقاسی هاشمی زبانزد است. یادتان هست که کرباسچس مس گفت مدیران راسشیر کن تا برایت کارکنند؟ نگاه دنیوی طیف کارگزارانی و هاشمی نگاه اسلامی نیست. دکتر احمدی نژاد از وزیران کابینه اش پیمان کار گرفت و براین پیمان بوده است. به وضوح و به اعتراف دوست و دشمن هم دیده ایم که روحیه کاری  و مردمی دکتر احمدی نژاد بیش از روحیه دنیا طلبانه برخی کارها را به پیش یرده ایت و به تمام معنا امروز کشور محل ساخت و ساز شهرها شده است و دهها هزار طرح نیمه تمام از دولت های سابق را دولت نهم تمام کرده است و امروز هم زیر سیل تهمت های امثال منتجب نیا دولت به کار خود با شدت بیشتری ادامه داده است. دکتر احمدی نژاد را مردم دوست دارند و می فهمند که دلسوز کیست و چه کسی شعار می دهد و خیانتکار کیست.

 (در صورتی که عکس ها را درافت نکردید به این ادرس سایت سپهرنیوز مراجعه بفرمائید.)

 یادتان هست جریان مافیای سیگار و جناب محسن رضایی و واکنش عجولانه سایت تابناک را؟!

یادم نمی رود که دکتردانش جعفری!وزیر اخراجی دولت نهم چه داغ از دکتر احمدی نژاد انتقاد کرد و امروز جناب هاشمی او را ....

 

حضرت امیر مومنان علیه السلام اصلا موافق نبودند که استاندار یا فرماندارشان سر سفره ثروت مندانی بنشیند که فقرا را فراموش کرده اند. مشی اشرافی تفکر کارگزارانی و آقای هاشمی در همین مسیر است و کار ایشان که در این عکس ها می بینید غلط بوده است. منبع عکس ها: http://sepehrnews.org/?p,15570